UPU centra naselja Otok
18.03.2015
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Otok
15.06.2015
UPU centra naselja Otok
18.03.2015
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Otok
15.06.2015

Na temelju članka 20. st.1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br.90/11,83/13 i 143/13) te članka 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” br.03/13 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik donosi 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE OTOK ZA 2015. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju  članka 20. st.1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br.90/11,83/13 i 143/13) te članka 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” br.03/13 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik  donosi
1. IZMJENE I DOPUNE PLANA  NABAVE OPĆINE OTOK ZA 2015. GODINU

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE OTOK ZA 2015. GODINU

Skip to content