OBAVIJEST o dodjeli novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole s područja općine otok za 2018/2019.šk.g.
14.09.2018
PROGRAM PROSLAVE Dana općine Otok i blabgdana sv. Luke 2018.
12.10.2018
OBAVIJEST o dodjeli novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole s područja općine otok za 2018/2019.šk.g.
14.09.2018
PROGRAM PROSLAVE Dana općine Otok i blabgdana sv. Luke 2018.
12.10.2018

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Ivan Jukić, sazvao je 12. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan 10. listopada 2018. u 18:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/18-02/06
Urbroj: 2175/04-01-18-01
Otok, 04. listopada 2018. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

10. listopada 2018. godine (srijeda)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog odluke za dodjelu javnih priznanja za 2018.g.
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu Projekta: Izgradnja vodoopskrbne mreže gornje zone u naselju Udovičići
3. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića “Žabica” za 2018.g.
4. Zaključak o davanju suglasnosti na Zahtjev za zapošljavanju 3 djelatnika na određeno vrijeme u Dječjem vrtića “Žabica” Otok
5. Razno

Predsjednik
Ivan Jukić

12. Sjednica općinskog vijeća – Dnevni red

Skip to content