Potpisivanje Ugovora o stipendiranju studenata u 2022/2023 akademskoj godini
21.12.2022
Oglas za prijam u službu – upute kandidatima
23.12.2022
Potpisivanje Ugovora o stipendiranju studenata u 2022/2023 akademskoj godini
21.12.2022
Oglas za prijam u službu – upute kandidatima
23.12.2022

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-02/06
URBROJ: 2181-36-01/1-22-01
Otok, 21. prosinca 2022. god.

                               - vijećnicima Općinskog vijeća
                                           - Općinskom načelniku 
                                   - medijima  

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 05/21 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

       29. prosinca 2022. godine (četvrtak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 17,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
 2. Prijedlog Proračuna Općine Otok za 2023.godinu sa projekcijama za 2024. i 2025.godinu
 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Otok za 2023.g.
 4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
  Otok za 2023.g.
 5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Otok za 2023.g.
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Otok za 2023.g.
 8. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Otok za 2023.godinu
 9. Prijedlog za donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Otok za razdoblje od 2022. do 2024. godine
 10. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice gorske službe spašavanja na području Općine Otok za 2023.godinu
 11. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Otok za 2022.g.
 12. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Otok
  za 2023.godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 13. Izvješće o stanju zaštite od požara u 2022.g.
 14. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Otok za 2023.g.
 15. Razno

Predsjednik
Marino Marijanović

Skip to content