JAVNI POZIV – za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” – „Susjede brinu o susjedima”
29.11.2018
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora
11.12.2018
JAVNI POZIV – za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” – „Susjede brinu o susjedima”
29.11.2018
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora
11.12.2018

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Ivan Jukić, sazvao je 15. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan 05. prosinca 2018. u 18:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/18-02/09
Urbroj: 2175/04-01-18-01
Otok, 29. studenoga 2018. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

05. prosinca 2018. godine (srijeda)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Otok za 2019.g. (prvo čitanje)
3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Otok–2019-2022
5. Zahtjev za povećanje stavke u Proračunu zbog usklađivanja plaća s plaćama u osnovnim školama
6. Razno

Predsjednik
Ivan Jukić

12. Sjednica općinskog vijeća – Dnevni red

Skip to content