JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora
11.12.2018
OBAVIJEST- Potpisivanje Ugovora o stipendiranju studenata u 2018/2019 akademskoj godini
19.12.2018
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora
11.12.2018
OBAVIJEST- Potpisivanje Ugovora o stipendiranju studenata u 2018/2019 akademskoj godini
19.12.2018

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Ivan Jukić, sazvao je 15. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan 19. prosinca 2018. u 18:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/18-02/10
Urbroj: 2175/04-01-18-01
Otok, 13. prosinca 2018. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

19. prosinca 2018. godine (srijeda)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Otok za 2018.g. (III)
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2018.g. (III)
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g. (III)
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Otok u kulturi za 2018.g.
6. Plan Proračuna Općine Otok za 2019.g. s projekcijama na 2020. i 2021.g.
7. Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2019.
8. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2019.g.
9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.
10. Prijedlog Programa javnih potreba Općine Otok u sportu za 2019.g.
11. Prijedlog Programa javnih potreba Općine Otok u kulturi za 2019.g.
12. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Otok za 2019.g.
13. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
14. Prijedlog Odluke o jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta
15. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Otok za 2018.g.
16. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Otok za 2019.godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
17. Izvješće o stanju zaštite od požara u 2018.g.
18. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Otok za 2019.g.
19. Prijedlog financijskog plana DV Žabica za 2019.g.
20. Razno

Predsjednik
Ivan Jukić

16. Sjednica općinskog vijeća – Dnevni red

Skip to content