Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Otok za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
19.11.2021
Ministarstvo regionalnog razvoja – 350.000,00 kn za projekte Općine Otok
29.11.2021
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Otok za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
19.11.2021
Ministarstvo regionalnog razvoja – 350.000,00 kn za projekte Općine Otok
29.11.2021

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/21-02/09

URBROJ: 2175/04-01-21-01

Otok,  15. studenoga 2021. god.

                                                                                                                                                    – vijećnicima Općinskog

vijeća

                 – Općinskom načelniku

                                                                                                                                                 – medijima

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine

Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst, 03/17, 03/18 i 04/21) i članka 55.

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok”

br. 03/13  – pročišćeni tekst) sazivam 6. sjednicu Općinskog  vijeća 

Općine  Otok za dan

  26 . studenoga 2021. godine (petak )

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u

18,00  sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

D N E V N I        R E D

1. Usvajanje zapisnika  sa 5.  sjednice Općinskog vijeća Općine Otok

2. Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Otok za 2022.g. (prvo čitanje)

3  Razno.

              Predsjednik

                             Marino Marijanović

Obavijest:

S obzirom na trenutnu situaciju uzrokovanu COVID19 sjednica je zatvorena za javnost.

Skip to content