OBAVIJEST – Županijska novčana pomoć za novorođenu djecu u 2018. godini
27.01.2018
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za nabavu sadnog materijala u 2018.godini
07.02.2018
OBAVIJEST – Županijska novčana pomoć za novorođenu djecu u 2018. godini
27.01.2018
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za nabavu sadnog materijala u 2018.godini
07.02.2018

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Ivan Jukić, sazvao je 7. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan 31. siječnja 2018. u 18:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/18-02/01
Urbroj: 2175/04-01-18-01
Otok, 25. siječnja 2018. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

31. siječnja 2018. godine (srijeda)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1) Usvajanje zapisnika sa 6. Sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2) Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Otok
3) Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
4) Razno

Predsjednik
Ivan Jukić

7. Sjednica općinskog vijeća – Dnevni red

Skip to content