JAVNI NATJEČAJ – Prijam u službu na neodređeno vrijeme – Jedinstveni upravni odjel – stručni suradnik/ica za gospodarstvo, prostorno planiranje i komunalne poslove
07.03.2018
Uskršnja čestitka općinskog načelnika
30.03.2018
JAVNI NATJEČAJ – Prijam u službu na neodređeno vrijeme – Jedinstveni upravni odjel – stručni suradnik/ica za gospodarstvo, prostorno planiranje i komunalne poslove
07.03.2018
Uskršnja čestitka općinskog načelnika
30.03.2018

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Ivan Jukić, sazvao je 8. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan 26. ožujka 2018. u 18:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/18-02/01
Urbroj: 2175/04-01-18-01
Otok, 19. ožujka 2018. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

26. ožujka 2018. godine (ponedjeljak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1) Usvajanje zapisnika sa 7. Sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2) Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Otok za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine
3) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2017.godinu
4) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.
5) Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Otok za 2017. godinu
6) Prijedlog Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Otok
7) Razno

Predsjednik
Ivan Jukić

8. Sjednica općinskog vijeća – Dnevni red

Skip to content