Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih javnih potreba
03.10.2016
Obavijest o isplati naknade za troškove ogrijeva
12.10.2016
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih javnih potreba
03.10.2016
Obavijest o isplati naknade za troškove ogrijeva
12.10.2016

Povodom Dana općine Otok i blagdana sv. Luke, zaštitnika općine Otok, načelnik g. Branko Samardžić odgovorio je na nekoliko bitnih i zanimljivih pitanja vezanih za općinu Otok.

?Gosp. Samardžić što Vas je osobno učinilo zadovoljnim a što manje zadovoljnim u smislu projekata od prošlogodišnje proslave Dana općine i blagdana sv.Luke?

Ukoliko bi to prenio na projekte koje smo najavili i željeli realizirati onda u uspjehe treba svrstati nekoliko značajnih Projekata a oni su: – “Građenje vodoopskrbnog sustava visoke zone naselja Gala” na kojem se odvijaju građevinski radovi i koji bi trebali biti gotovi do veljače 2017.g. Ovaj projekt je vrijedan 2.9 mil/kn, financiran od strane Hrvatskih voda u iznosu od 90% i općine Otok koja učestvuje sa 10% sredstava. Nositelj aktivnosti je Vodovod i odvodnja Cetinske krajine –d.o.o. Sinj, a krajnji korisnici su stanovnicu u višim predjelima naselja Gala. Drugi značajan projekt je uređenje malonogometnog igrališta na ŠRC “Gola brda”, gdje smo zahvatom na starom neadekvatnom igralištu postavili umjetnu travu i igralište potpuno opremili kako sa opremom tako i reflektorima za noćno osvjetljenje. Ukupna investicija sa građevinskim, elektroinstalaterskim radovima, postavljanjem umjetne trave i opremom je iznosila 980 000.00 kn. Svakako da u te dobre realizacije spada redovno održavanje i izgradnja novih nerazvrstanih cesta, kao i stalna briga o javnoj rasvjeti. Jako me veseli proširenje i obuhvat na “Sustavu odvodnje i pročišćavanju otpadnih voda aglomeracije Otok”, koji se iz centralnog dijela proširio na cijeli Otok. Za Aglomeraciju Otok, tj. za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda velika je novost priključenje otpadnih voda iz tog sustava na uređaj za pročišćavanju u Sinju. Sada smo u fazi ishođenja lokacijskih dozvola a ukupni projekt je vrijedan 58 mil/kn, a u značajnom iznosu u tome sudjeluje i općina sa svojim sredstvima. Ono što bi rekao da je malo zaostajalo iako smo dali svoj maksimum je ishođenje građevinske dozvole za nogostupe (Otok-Gala i Otok-Vratnice). Tu smo zbog sporosti u imovinskom pravnom čišćenju zemljišnih čestica pristupili dodatnim mjerama te smo zajedno sa ŽUC-om izvršili uknjižbu županijske ceste ŽC 6082 i na taj način preko Zakona o cestama želimo doći do građevinske dozvole.

Nezadovoljan sam zbog odlaganja projekta „semaforizacije“ na križanju u centru Otoka, a pošto je to projekt ŽUC-a manje se osjećam krivcem. Problemi za ovaj projekt su oni isti kao i često a to su imovinsko pravni odnosi. Nadam se da će se i to riješiti a ako ne na ovaj način, uključiti će se općina sa prijedlogom izgradnje „rotora“.

U koncept malog odstupanja od željenih uspjeha je i konačno ishođenje građevinske dozvole za novu športsku dvoranu u sklopu OŠ Kamešnica. Ovdje je uzrok u dobivanju z.č. (malih kvadrata) u trajno vlasništvo OŠ Kamešnice. Postupak njenog dobivanja je složen, jer to ide preko županije kao osnivača škole, pa Agencije za upravljanje državnom imovinom (DUDI), zemljišno knjižnog odjela i katastra. Nadamo se mi kao i ravnatelj škole da će se to ubrzo riješiti. Još jedan problem je što u ovoj fazi novac za građenje športskih dvorana u sklopu OŠ nije komponenta strukturnih i kohezijskih fondova EU(što će se uskoro mijenjati), te se zbog vremenskog trajanja građevinske dozvole nije ni pristupilo njenom dobivanju.

?Što je pred realizacijom na području općine Otok a da je bitno?

U suradnji sa ŽUC-om započeli su radovi na projektu rekonstrukcije mosta preko lateralnog kanala na lokalnoj cesti tkz. Virin most. Uz mnoge značajke sanacije bitno je za naglasiti da će rekonstruirani most biti 3.12 m širi od postojećeg i imati će pješačku stazu.

Nadam se početku radova na nogostupu sa javnom rasvjetom kroz naselja Gala. Sada smo fazi pripreme oglašavanja Javnog natječaja. To je investicija u iznosu do 3.0 mil/ kn, a cilj je postići sigurnost sudionika u prometu, prvenstveno pješaka.

U tijeku su ili su pred sam početak radovi na lokalnim vodovodnim linijama u zaseoku Kulić u Gali kao i u zaseoku Bitunjac u naselju Ruda. Ovim zahvatom se vrši rekonstrukcija dijela vodovodne mreže zbog slabog tlaka u cjevovodu i zbog potrebe opskrbom novoizgrađenih objekata.

Za dan općine želimo u centru općine postaviti “mobilni interpretacijski centar” preko kojeg će se moći dobiti svi važni podatci o zemljopisnom okruženju i položaju, kulturnim i povijesnim informacijama, kalendar događaja i manifestacija, edukacije i interaktivne mape i lokalne vijesti. Uređaj je samoodrživ jer se napaja koristeći Sunčevu energiju.

?Poštovani načelniče, kako teku pripreme za proslavu Dana općine i blagdan sv.Luke?

Ovogodišnji Dan općine i blagdan sv. Luke dočekujemo s mnogo pozitivnih događanja i dobro odrađenih projekata. Zadovoljstvo nam je što naši studenti završavaju fakultete, što se ove godine upisalo više prvašića u našoj OŠ Kamešnici i ostalim područnim školama. Zadovoljstvo nam je što smo proslavili 301. godišnjicu bitke na „Dugišu“ i prvu godišnjicu podizanja Spomenika hrvatskom branitelju. Sam program obilježavanja ovogodišnjeg Dana općine započeti će 14.listopada sa svečanom sjednicom Općinskog Vijeća i trajati će do 18.10. i održavanja Sv. Mise na blagdan Sv. Luke. Sadržaj je raznolik i bogat, te smo se potrudili da svi uživaju u sekvencama ukupnog slavlja.

?Kakvo je Vaša vizija i strategija u daljnjem razvoju općine Otok?

Općina Otok je izvor uspješne priče iz prošlih generacija sa naslonom na novovjekovne standarde, bolju infrastrukturu, čist okoliš i poboljšani uvjeti života za nove generacije. Misija je imati obrazovanog čovjeka,zaposlenog pojedinca i podići opći standard.

Strateški bi to bilo kvalitetno se odnositi prema životnoj sredini, raširiti gospodarske aktivnosti, poticati cjeloživotno učenje kod ciljanih skupina, stvarati nove proizvode,razvijati mikro i malo poduzetništvo. Posebno strateški razvoj bi se mogao desiti u poljoprivredi povezivanjem proizvođača i pružatelja usluga u kreaciji novih robnih marki,povećanju količina i poboljšanju marketinga. Svakako da se strategija odnosi i na podizanje ukupne kvalitete života zajednice, a treba obnavljati kulturno-povijesne i tradicijske baštine. Cilj nam je pravilan pristup rješavanju integralnog gospodarenja otpadom, rješenju sustava otpadnih voda, poboljšati prometni sustav te pripomoći razvoju predškolskom, školskom i športskom okruženju.

?Socijalna politika u općini je?

Uz dosada postignute vrijednosti transfera za pojedine korisnike u ovoj godini se ostvaruje sve kao i dosada a imamo i mjeru pomoći za one osobe koje stupaju u brak. Sa provedbom socijalnog programa pokušavamo pomoći, olakšati i riješiti nastale probleme naših korisnika. Tu prvenstveno mislim na sufinanciranje učeničkog/studentskog prijevoza, nabavku potrebnih udžbenika, jednokratna davanja za ugrožene i bolesne. Svake godine isplaćuju se stipendije za sve redovno upisane studente kao i za polaznike srednje poljoprivredne ili veterinarske škole. Pomaže se rad raznih Udruga da provode socijalni program. Ujedno naglašavam da su i ostali korisnici iz općinskog proračuna (šport,kultura, MO, vjerske zajednice) uredno servisirani po pitanju podrške u njihovom radu.

?Za kraj slijedi čestitka za Dan općine i blagdan Sv.Luke

Neka nam blagdan sv. Luke bude proslava mira i zavjeta za uspjehe na svim životnim relacijama. Neka nas zagovor našeg nebeskog zaštitnika vodi i ustrajava na odabir u provedbi dobrih djela i dobrih projekata. Sretan Dan općine i blagdan sv. Luke svim stanovnicima općine Otok.

Skip to content