2. rujna 2022.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Rekonstrukcija planinarskog doma

Općina Otok je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 2. rujna 2022. godine objavila Poziv za dostavu ponuda za […]
23. srpnja 2021.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

14. travnja 2021.

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

21. svibnja 2020.

Plan nabave Općine Otok za 2020. godinu

27. prosinca 2019.

5. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

12. studenoga 2019.

3. Izmjene i dopune plana  nabave općine Otok za 2019. godinu

19. ožujka 2019.

Plan nabave općine Otok za 2019. godinu

Na temelju  članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br.120/2016) te članka 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” br.03/13 – pročišćeni tekst, 03/17,03/18), […]
15. veljače 2019.

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Otok ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), OPĆINA OTOK, objavljuje Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Otok ne smije sklapati ugovore o […]
8. kolovoza 2017.

IZVJEŠĆE o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na dokomentaciju o nabavi

Općinski načelnik donio je Izvješće prije pokretanja postupka javne nabave radova Gradnje nogostupa uz županijsku cestu ŽC 6082
Skip to content