15. svibnja 2017.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Na temelju članka 15. stavak 2.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 -ZJN 2016) i čl. 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” 03/13 […]
13. veljače 2017.

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na dokomentaciju o nabavi

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (ZJN2016) Općina Otok kao javni naručitelj objavljuje, IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA NA DOKOMENTACIJU […]
27. siječnja 2017.

Javna nabava radova “Izgradnja jednostranog pješačkog nogostupa uz županijsku cestu ŽC6082 od naselja Otok do naselja Gala”

20. siječnja 2017.

Plan nabave općine Otok za 2017. godinu

Na temelju članka 20. st.1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br.90/11,83/13 i 143/13) te članka 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” br.03/13 – […]
30. kolovoza 2016.

Izmjene i dopune plana  nabave općine otok za 2016. godinu

Na temelju članka 20. st.1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br.90/11,83/13 i 143/13) te članka 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” br.03/13 – […]
23. veljače 2016.

Registar bagatelne nabave za 2015. godinu

21. siječnja 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2012-2015

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11,83/13,143/13) općina Otok objavljuje REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA (za razdoblje siječanj 2012. […]
20. siječnja 2016.

Plan nabave općine Otok za 2016. godinu

Na temelju članka 20. st.1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br.90/11,83/13 i 143/13) te članka 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” br.03/13 – […]
25. studenoga 2015.

3. Izmjene i dopune plana nabave općine Otok za 2015. godinu

Na temelju članka 20. st.1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br.90/11,83/13 i 143/13) te članka 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” br.03/13 – […]
Skip to content