19. ožujka 2019.

Plan nabave općine Otok za 2019. godinu

Na temelju  članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br.120/2016) te članka 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” br.03/13 – pročišćeni tekst, 03/17,03/18), […]
15. veljače 2019.

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Otok ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), OPĆINA OTOK, objavljuje Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Otok ne smije sklapati ugovore o […]
8. kolovoza 2017.

IZVJEŠĆE o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na dokomentaciju o nabavi

Općinski načelnik donio je Izvješće prije pokretanja postupka javne nabave radova Gradnje nogostupa uz županijsku cestu ŽC 6082
1. kolovoza 2017.

Javna nabava radova “Izgradnja jednostranog pješačkog nogostupa uz županijsku cestu ŽC6082 od naselja Otok do naselja Gala”

15. svibnja 2017.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Na temelju članka 15. stavak 2.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 -ZJN 2016) i čl. 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” 03/13 […]
13. veljače 2017.

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na dokomentaciju o nabavi

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (ZJN2016) Općina Otok kao javni naručitelj objavljuje, IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA NA DOKOMENTACIJU […]
27. siječnja 2017.

Javna nabava radova “Izgradnja jednostranog pješačkog nogostupa uz županijsku cestu ŽC6082 od naselja Otok do naselja Gala”

20. siječnja 2017.

Plan nabave općine Otok za 2017. godinu

Na temelju članka 20. st.1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br.90/11,83/13 i 143/13) te članka 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” br.03/13 – […]
30. kolovoza 2016.

Izmjene i dopune plana  nabave općine otok za 2016. godinu

Na temelju članka 20. st.1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br.90/11,83/13 i 143/13) te članka 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” br.03/13 – […]
Skip to content