08.11.2023

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAOPĆINA OTOKOPĆINSKI NAČELNIKKLASA:604-01/23-01/ 01URBROJ: 2181-36-02/1-23-2Otok, 08. studenog 2023.god. Temeljem članka 2. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima s područja Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok, […]
31.10.2023

Javni natječaj za prijam u službu namještenika – vozača u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok

NAPOMENA – Ovaj oglas sadrži dodatak od 14. studenoga 2023.“OBAVIJEST o testiranju – vozač” Navedena Obavijest dodana je u prilog ovog oglasa. Na temelju članka 17. […]
31.10.2023

Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte, prostorno planiranje i komunalni sustav u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u […]
31.10.2023

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u […]
31.10.2023

Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u […]
15.09.2023

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok

Klasa: 112-01/23-01/6Urbroj: 2181-36-02/01-23-1 od 11. IX. 2023. (5015) Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne […]
Skip to content