15.04.2021

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Otok

Kontakt informacije skloništa u kojem se zbrinjavaju napuštene životinje s područja Općine Otok: NO KILL sklonište, Animalis Centrum d.o.o., na lokaciji Ivana Pavla II 47A, 21212 […]
Skip to content