16. ožujka 2022.

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Otok

14. rujna 2021.

D N E V N I R E D 3. sjednice Općinskog vijeća

21. srpnja 2021.

Općinsko vijeće/sastav

Prema članku 35. Statuta općine Otok, općinsko vijeće ima 13 vijećnika. Na izborima 2021. godine izabrani su sljedeći vijećnici: Lista grupe birača – Dušan Đula1. Marino […]
7. srpnja 2020.

Općinsko vijeće

Skip to content