Vijesti & događanja

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela - tajnica - Zorica Šentija, dip.iur.
Viša stručna suradnica za financije i računovodstvo - Anka Vuleta, ekonomist
Stručna suradnica za opće i upravno - pravne poslove i društvene djelatnosti - Jelena Bitunjac, upravni pravnik

Radnik na održavanju - Branko Erceg
Čistačica - Milenka Vrdoljak

Radno vrijeme: pon.-pet. 7,00 – 15,00 h
Telefon: 021/834-503, 021/661-028
Fax: 021/835-088
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.