Javna nabava

Javna nabava

Plan nabave općine Otok za 2019. godinu

Na temelju  članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br.120/2016) te članka 46. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik Općine Otok" br.03/13 – pročišćeni tekst, 03/17,03/18), Općinski načelnik donosi PLAN NABAVE OPĆINE OTOK ZA 2019. GODINU.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Na temelju članka 15. stavak 2.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 -ZJN 2016) i čl. 46. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik Općine Otok" 03/13 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Otok donosi PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Plan nabave općine Otok za 2017. godinu

Na temelju članka 20. st.1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br.90/11,83/13 i 143/13) te članka 46. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik Općine Otok" br.03/13 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik donosi PLAN NABAVE OPĆINE OTOK ZA 2017. GODINU.

Izmjene i dopune plana  nabave općine otok za 2016. godinu

Na temelju članka 20. st.1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br.90/11,83/13 i 143/13) te članka 46. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik Općine Otok" br.03/13 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik donosi
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE OTOK ZA 2016. GODINU

Pretplati se na ovaj RSS feed