Javna nabava

Izmjene i dopune plana  nabave općine otok za 2016. godinu

Na temelju  članka 20. st.1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br.90/11,83/13 i 143/13) te članka 46. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik Općine Otok" br.03/13 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik donosi
IZMJENE I DOPUNE PLANA  NABAVE OPĆINE OTOK ZA 2016. GODINU