Javna nabava

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Otok ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), OPĆINA OTOK, objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA OPĆINA OTOK NE SMIJE SKLAPATI UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

    U smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi, Općina Otok ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:
  • 1. OTOČANKA j.d.o.o., Otok, OIB: 81444627224, Ulica Ivana Pavla II 23, 21238 Otok

Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis se objavljuje na internetskoj stranici www.opcina-otok.hr