JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2017.g.
02.09.2017
3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
11.09.2017
JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2017.g.
02.09.2017
3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
11.09.2017

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela.

SLUŽBENICA OVLAŠTENA ZA PRIVREMENO OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Ratka Ajdučić, mag.ing.agr.
soba 3
Tel: 021 666 637
Fax: 021 835 088
E-mail: ratka.ajducic@opcina-otok.hr

STRUČNA SURADNICA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Jelena Bitunjac, upravni pravnik
soba 5
Tel: 021 834 503
Fax: 021 835 088
E-mail: jelena.bitunjac@opcina-otok.hr

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA FINANCIJE I PRORAČUN
Željka Torbarina, mag. oec.
soba 4
Tel: 021 666 694
Fax: 021 835 088
E-mail: zeljka@opcina-otok.hr

VIŠA REFERENTICA ZA FINANCIJE I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO
Anka Vuleta, ekonomist
soba 4
Tel: 021 666 638
Fax: 021 835 088
E-mail: anka.vuleta@opcina-otok.hr

SPREMAČICA
Milenka Vrdoljak

NAMJEŠTENIK ZA POMOĆNE KOMUNALNE POSLOVE
Branko Erceg

NAMJEŠTENIK ZA POMOĆNE KOMUNALNE POSLOVE
Mario Vladova

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak:
07:00 – 15:00 sati

Tel: 021 834 503
Fax: 021 835 088
E-mail: opcina-otok@st.t-com.hr

Skip to content