WiFi4EU
04.08.2020
Sanacija planinarskog doma
04.08.2020
WiFi4EU
04.08.2020
Sanacija planinarskog doma
04.08.2020

Predmet ovoga projekta je izgradnja jednostranog pješačkog nogostupa uz županijsku cestu ŽC6082 od naselja Otok do mosta na rijeci Rudi. Ovom prometnicom se odvija ne samo tranzitni promet (Sinj – Otok – Grab) već i lokalni promet, tj. promet unutar pojedinih naselja.

Osnovni cilj zahvata je bila izgradnja pješačkog nogostupa kako bi se u raspoloživom koridoru postojeće ceste osigurao potreban pješački tok, a prometnica dobila urbani karakter.

Obzirom na obim zahvata, predviđena je izgradnja jednostranog nogostupa i to s zapadne strane županijske ceste. Pri tome je bilo nužno voditi računa o postojećoj izgrađenosti uz cestu, a naročito o eventualnim ulazima i kolnim prilazima u objekte, spojevima lokalnih puteva, pa i o mogućnosti pristupa pojedinim poljoprivrednim parcelama koje se nalaze uz cestu.

Izgradnja nogostupa nužno je značila i potrebu adekvatnog rješenja oborinske odvodnje. Kako bi se dobio potreban urbani karakter prometnice, predviđena je i izvedba javne rasvjete na cijeloj dionici na kojoj se izvodi nogostup. Izgradnjom planiranog nogostupa znatno će se poboljšati sigurnost svih sudionika u prometu, a naročito pješaka.

Ugovor je potpisan s izvođačem radova, tvrtkom STRABAG, 14. travnja, a radovi su krenuli nedugo nakon potpisivanja ugovora. Dužina trase je 3 kilometra, ukupna vrijednost je oko 7 milijuna kuna s PDV-om. U nogostupu će biti uključena biciklistička staza. Županijska uprava za ceste Split (ŽUC) će ovaj projekt sufinancirati s nešto više od milijun kuna pa će Općinu u konačnici nogostup koštati oko 5,5 milijuna kuna. Radovi bi trebali biti gotovi do kraja godine.

Video zapise radova u tijeku možete pogledati na poveznicama:

https://web.facebook.com/profile.php?id=100003216397487

https://web.facebook.com/100003216397487/videos/3081029965347520

Skip to content