NOVOSTI I DOGAĐANJA

17. svibnja 2021.

Rezultati lokalnih izbora 2021. godine za Općinu Otok

6. svibnja 2021.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE OTOK NA RADNO MJESTO KOMUNALNI RADNIK/CA

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA OTOKJEDINSTVENI UPRAVNI ODJELPovjerenstvo za provođenje natječaja  KLASA: 112-02/21-01/03 URBROJ: 2175/04-03-21-05 Otok, 05. svibnja 2021.g.   OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA […]
30. travnja 2021.

PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE OTOK

30. travnja 2021.

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OTOK

20. travnja 2021.

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU JUO OPĆINE OTOK NA RADNO MJESTO KOMUNALNI REDAR-REFERENT/ICA

15. travnja 2021.

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Otok

15. travnja 2021.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU JUO OPĆINE OTOK ZA RADNO MJESTO KOMUNALNI RADNIK/CA

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA OTOK JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-02/21-01/03 URBROJ: 2175/04-03-21-01 Otok, 12.04.2021.g. Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i […]
14. travnja 2021.

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

14. travnja 2021.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 1-3 2021

Skip to content