OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE OTOK NA RADNO MJESTO KOMUNALNI RADNIK/CA

PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE OTOK
30.04.2021
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine Otok
16.05.2021
PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE OTOK
30.04.2021
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine Otok
16.05.2021
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za provođenje natječaja 
KLASA: 112-02/21-01/03
URBROJ: 2175/04-03-21-05
Otok, 05. svibnja 2021.g.  

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE OTOK NA RADNO MJESTO  KOMUNALNI RADNIK/CA
(objava podataka iz članka 19. ZSNLS-a)


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel odjela Općine Otok na radno mjesto  komunalni radnik /ca objavljen je u Narodnim novinama, broj 39/2021. od 14. travnja 2021.g.   Opis poslova radnog mjesta komunalnog radnika/ce, podaci o plaći te način provođenja prethodne provjere znanja i sposobnosti kao i pravni izvori za pripremu kandidata objavljeni su u na web stranici Općine Otok. Sukladno članku 22. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.                                                  
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaja te se pozivaju na testiranje biti će obaviješteni telefonskim ili elektroničkim putem.   Pisana provjera znanja i sposobnosti se sastoji od  pisanja testa i intervjua. Po dolasku na testiranje kandidati su dužni predočiti osobnu iskaznicu. Pisana provjera znanja i sposobnosti  trajat će najduže 45 minuta. Svaki dio provjere znanja bodovat će se s maksimalnih 10 bodova. Kandidati koji ostvare više od 10  bodova (50%) za pisanu provjeru znanja, mogu pristupiti intervjuu s Povjerenstvom za provođenje natječaja. Rezultati intervjua boduju se  sa maksimalnih 10 bodova, tako da je maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova 20.   Pisana provjera znanja i sposobnosti za prijam u službu komunalnog radnika/ce održat će se 11. svibnja 2021. g. (utorak) s početkom u  9,00 sati, dok će intervju biti isti dan u 10,00 sati, u prostorijama Općine Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, Otok. Ako kandidat ne pristupi pisanom testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.   Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo sastavlja rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i dostavlja Izvješće o provedenom postupku Pročelniku JUO-a Općine Otok, koji  potom donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata.
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE
JAVNOG NATJEČAJA  
Skip to content