Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – BILOKAPIĆ TOMISLAV – Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016.