Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – IVANA SAMARDŽIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – TOMISLAV BILOKAPIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
01.03.2019
Službeni glasnik Općine Otok – Broj 04/19 – 11. veljače 2019.
15.03.2019
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – TOMISLAV BILOKAPIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
01.03.2019
Službeni glasnik Općine Otok – Broj 04/19 – 11. veljače 2019.
15.03.2019

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – IVANA SAMARDŽIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – IVANA SAMARDŽIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

IVANA SAMARDŽIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
IVANA SAMARDŽIĆ – Izvješće o primljenim donacijama za 2018. godinu & Bilješke

Skip to content