Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – JOZO OMRČEN ČEKO – Plan rada i financijski plan za 2016. godinu