Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – OMRČEN ČEKO JOZO – Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016.