Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – MARIJAN BOTICA – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za nabavu sadnog materijala u 2018.godini
07.02.2018
Službeni glasnik Općine Otok – Broj 01/18 – 31. siječnja 2018.
26.02.2018
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za nabavu sadnog materijala u 2018.godini
07.02.2018
Službeni glasnik Općine Otok – Broj 01/18 – 31. siječnja 2018.
26.02.2018

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – MARIJAN BOTICA – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – MARIJAN BOTICA – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

MARIJAN BOTICA – Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
MARIJAN BOTICA – Izvješće o primljenim donacijama za 2017. godinu & Bilješke

Skip to content