Odluka o poništenju natječaja
17.11.2023
P O Z I V ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTUI OSTALIH JAVNIH POTREBA OPĆINE OTOK ZA 2024. GODINU
20.11.2023
Odluka o poništenju natječaja
17.11.2023
P O Z I V ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTUI OSTALIH JAVNIH POTREBA OPĆINE OTOK ZA 2024. GODINU
20.11.2023

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok

Skip to content