ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Otok

17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
29.01.2019
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora – Svi dokumenti i obavijesti
12.02.2019
17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
29.01.2019
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora – Svi dokumenti i obavijesti
12.02.2019

Općinsko vijeće Općine Otok na 17. sjednici održanoj 30. siječnja 2019.godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Otok

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 68. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok”, broj 03/13 – pročišćeni tekst, 03/17, 03/18) i članka 5. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” broj 05/14), Općinsko vijeće Općine Otok na 17. sjednici održanoj 30. siječnja 2019.godine donosi

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Općine Otok

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Otok.

Članak 2.

    U mjesnim odborima bira se broj članova vijeća kako slijedi:

  • Mjesni odbor Gala – 7 članova vijeća
  • Mjesni odbor Otok – 7 članova vijeća
  • Mjesni odbor Ruda – 7 članova vijeća
  • Mjesni odbor Udovičić – 7 članova vijeća

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 31. ožujka 2019.godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Otok”.

Skip to content