Izvještaj o projektu ‘Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II’ – Uključi me!

Čestitka povodom nadolazećih blagdana
23.12.2020
Uručena javna priznanja Općine Otok
29.12.2020
Čestitka povodom nadolazećih blagdana
23.12.2020
Uručena javna priznanja Općine Otok
29.12.2020

Dana 23. prosinca 2020. godine u prostorijama Općine Otok, projektni tim uz načelnika Općine Dušana Đulu, održao je radni  sastanak s 20 zaposlenica pripadnica ciljne skupine projekta koje će narednih godinu dana skrbiti za minimalno 120 krajnjih korisnika.

Tema radnog sastanka bilo je upoznavanje s provedbenim aktivnostima, a radni sastanci provodit će se i u narednim mjesecima radi bolje provedbe projektnih aktivnosti i upoznavanja stvarnog stanja na terenu.

U sklopu navedenog, zaposlenice su također potpisale i ugovore o radu, a načelnik Dušan Đula podijelio im je 20 mobilnih uređaja sa tarifnim paketima koji će im služiti za komunikaciju sa krajnjim korisnicima, a isti su financirani iz samog projekta.

Žene su zaposlene u okviru projektnog Elementa 1 – zapošljavanje žena pripadnica ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Na taj će se način osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Podsjetimo, u okviru programa Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II, Općina Otok 30.10.2020 godine potpisala je ugovor za projekt pod nazivom Uključi me!, kodnog broja: UP.02.1.1.13.0217. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Partneri: HZZ – Regionalni ured Split i Centar za socijalnu skrb Sinj

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo (PT 2): Hrvatski zavod za zapošljavanje

Razdoblje provedbe: 15 mjeseci (30.10.2020. – 30. siječnja 2022.)

Ukupna vrijednost projekta: 1.799.450,00 kn

Opći cilj projekta: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na teško dostupna, ruralna područja.

Specifični cilj projekta: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Općine Otok.

Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Skip to content