Održane su vrtićke i školske mačkare
01.03.2017
Osnovna škola “Kamešnica” – područna škola “Gala”
07.03.2017
Održane su vrtićke i školske mačkare
01.03.2017
Osnovna škola “Kamešnica” – područna škola “Gala”
07.03.2017

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Stipe Vuleta, sazvao je 26. sjednicu. Sjednica će se održati 13. ožujka 2017.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 021-05/17-02/01
Urbroj: 2175/04-01-17-01
Otok, 27. veljače 2017. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

13. ožujka 2017. godine (ponedjeljak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Otok za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2016.g.
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2016.godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Otok za 2016. godinu
7. Prijedlog Programa Potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području Općine Otok (2017.-2020.)
8. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Otok
9. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Žabica Otok
10. Razno

Predsjednik:
Stipe Vuleta

25. sjednica općinskog vijeća – poziv i dnevni red

Skip to content