Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – „P_Otok”
08.06.2021
Općinsko vijeće/sastav
21.07.2021
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – „P_Otok”
08.06.2021
Općinsko vijeće/sastav
21.07.2021

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA

 OPĆINA OTOK

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL               

KLASA: 021-05/21-02/4

URBROJ:2175/04-03-21-02

Otok, 4. lipnja 2021. Godine

  Na temelju članka 87. Zakona o lokalnim izborima (NN144/12,121/16,98/19,42/20,144/20, 37/21 )  i članka 2.stavaka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine  Otok (“Službeni glasnik Općine Otok”, br.03/13 – pročišćeni tekst), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok

s a z i v a

1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine za dan

9. lipnja 2021.godine (srijeda)  u  19.00 sati

Sjednica će se održati u Općinskoj dvorani u zgradi Općine Otok , adresa  Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238  Otok.

Skip to content