POZIV na predstavljanje EU poticajnih mjera 6.4. i 6.2. – Nepoljoprivredne djelatnosti

OBAVIJEST o podjeli Božićnica
05.12.2017
JAVNI POZIV za iskaz interesa za prekvalifikaciju i osposobljavanje
11.12.2017
OBAVIJEST o podjeli Božićnica
05.12.2017
JAVNI POZIV za iskaz interesa za prekvalifikaciju i osposobljavanje
11.12.2017

U subotu, 9.prosinca 2017.g. s početkom u 18 sati u općinskoj dvorani općine Otok – Podmjere “ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti” i “potpora ulganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

U subotu, 9.prosinca s početkom u 18 sati u općinskoj dvorani općine Otok, Željko Domazet kao koordinator za područje Cetinske krajine te predstavnici hrvatsko-talijanske tvrtke DRIOPE sa sjedištem u Zadru predstavit će dvije aktualne podmjere iz EU fondova:

PODMJERA 6.4. – ULAGANJA U STVARANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI

 • građenje građevina
 • nabava novih strojeva i opreme
 • registracija i održavanje žigova
 • ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta (max 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja)
 • Turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
 • Tradicijski obrti, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
 • Pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
 • Prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU)

* Iznos sufinanciranja je 70%, a odobravaju se sredstva od min. 3.500 EUR do 200.000 EUR na što se mogu prijaviti vlasnici OPG-a, obrta, trgovačkih društava ili zadruga.

PODMJERA 6.2. – POTPORA ULGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

 • sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda – gdje rezultat prerade nije sastavni dio Priloga I Ugovora obuhvaća građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda i marketing proizvoda (izrada mrežne stranice, zakup oglasnog prostora, dizajn i tiskanje promotivnog materijala).
 • sektor pružanja usluga u ruralnim područjima
 • kupnju opreme (koja nema vlastiti pogon) za poljoprivrednu mehanizaciju/strojeve koja je namijenjena pružanju usluga u poljoprivrednim, komunalnim i građevinskim poslovima.
 • građenje i/ili opremanje:
  1. dječjeg vrtića,
  2. igraonice za djecu,
  3. građevine za pružanje usluge skrbi za starije i nemoćne osobe,
  4. građevine u kojima se obavlja popravak poljoprivredne mehanizacije i strojeva,
  5. sportsko-rekreativnih građevina,
  6. građevine za pružanje veterinarskih usluga,
  7. IT centra, građevine za pružanje knjigovodstvenih/računovodstvenih usluga,
  8. građevine za pranje,kemijsko čišćenje i održavanje objekata,
  9. frizerskog salona i/ili salona za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela.
 • sektor tradicijskih i umjetničkih obrta – kupnju po poljoprivrednom gospodarstvu najviše jednog vozila najveće dopuštene nosivosti do 3.500 kg, dužine do 6 m,snage motora do 100 kW i cijene do 150.000,00 kuna u svrhu pružanja usluga opskrbe za ruralno stanovništvo (pokretna prodaja proizvoda) za korisnike/poljoprivredna gospodarstva čije je sjedište u brdskoplaninskom području ili otocima s manje od 1000 stanovnika ili području u kojem je gustoća naseljenosti naselja manja od 20 stanovnika na km².
  D) sektor turizma u ruralnom području

 • građenje i/ili opremanje građevina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sukladno propisima koji reguliraju obavljanje ugostiteljske djelatnosti, osim građevina koje su navedene u članku 12. točki n) ovoga Pravilnika
 • kupnju domaćih životinja za jahanje, rekreacijske, rehabilitacijske i terapijske svrhe ljudi i pripadajuće opreme
 • kupnju po poljoprivrednom gospodarstvu najviše jednog plovila do 7 m duljine, snage porivnog stroja do 15 Kw i cijene do 150.000,00 kuna u svrhu pružanja turističkih usluga
 • kupnju bicikla u svrhu pružanja turističkih usluga

Iznos potpore po prijavitelju je 50.000 EUR, iznos sufinanciranja 100%, a mogu se prijaviti vlasnici OPG-a, obrta, trgovačkih društava ili zadruga.

POZIV na predstavljanje podmjera 6.4. & 6.2.

Skip to content