Obavijest uz Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” – faza II, „Susjede brinu o susjedima”
22.09.2021
U područnoj školi Ruda otvoreno novo vrtićko odjeljenje
23.09.2021
Obavijest uz Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” – faza II, „Susjede brinu o susjedima”
22.09.2021
U područnoj školi Ruda otvoreno novo vrtićko odjeljenje
23.09.2021

              Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08., 61/11. 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

              Dana 27. rujna 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 13:30 sati u zgradi Općine Otok1, u višenamjenskoj dvorani, održati će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidatkinja za prijam u službu u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok na radno mjesto Stručni suradnik – Pomoćnik voditelja projekta, jedan izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme – vrijeme trajanja projekta  (12 mjeseci), radi obavljanja   privremenih poslova (EU-projekt ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA I, naziv projekta „Susjede brinu o susjedima” objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 8.rujna 2020.g.. 

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljena je na oglasnoj ploči Općine Otok i web stranici www.opcina-otok.

Formalne uvjete propisane Javnim oglasom  ispunjavaju i mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto  Stručni suradnik – Pomoćnik voditelja projekta kandidatkinje sljedećih inicijala:

  1. M.L..
  2. J.B.
  3. T.K..
  4. A.V.
  5. I.V.

Kada pristupe testiranju, pozvane su dužne predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Ako tko od pozvanih ne pristupi testiranju, smatrati će se da je prijava na Javni natječaj povučena.

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti objavljeni su u na web stranici Općine Otok.

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa za prijam u službu  u  Jedinstveni upravni odjel Općine Otok   

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Općine Otok www.opcina-otok.  i na Oglasnoj ploči Općine Otok.

Povjerenstvo za provođenje natječaja

Skip to content