Javni poziv za iskaz interesa za nabavu i sufinanciranje sadnog materijala u 2023.g.
16.02.2023
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok za 2023.g.
03.03.2023
Javni poziv za iskaz interesa za nabavu i sufinanciranje sadnog materijala u 2023.g.
16.02.2023
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok za 2023.g.
03.03.2023

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-01/23-01/02

URBROJ: 2181-36-03/1-23-04

Otok, 23.02.2023.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj  12 od 1. veljače 2023. godine i broj 14 od 8. veljače 2023. godine upućuje

POZIV NA TESTIRANJE

KANDIDATIMA

koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam na radno mjesto u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok ,

  1. Viši stručni suradnik za financije i proračun, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme

Na pisani dio natječaja pozivaju se  kandidati:

  1. B.A., Sinj
  2. P.K., Klis
  3. T.Ž., Sinj

Testiranje će se održati u prostorijama Općine Otok, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok u

utorak, 28. veljače 2023. godine, u 11:30 sati u općinskoj dvorani.

Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao svoju prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Riječi i pojmovi korišteni u Obavijesti, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon 021/834 503

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Skip to content