POZIV nezaposlenim građanima za ostvarivanje prava na besplatno obrazovanje odraslih

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – BILOKAPIĆ TOMISLAV – Financijski plan za 2018 / Plan rada za 2018 / Plan rada za 2017-2021
02.01.2018
Službeni glasnik Općine Otok – Broj 05/17 – 05. prosinca 2017.
11.01.2018
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – BILOKAPIĆ TOMISLAV – Financijski plan za 2018 / Plan rada za 2018 / Plan rada za 2017-2021
02.01.2018
Službeni glasnik Općine Otok – Broj 05/17 – 05. prosinca 2017.
11.01.2018

Općina Otok još jednom poziva nezaposlene građane svoje općine da se odazovu na poziv besplatnog obrazovanja odraslih.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK

P O Z I V

Općina Otok još jednom poziva nezaposlene građane svoje općine da se odazovu na poziv besplatnog obrazovanja odraslih.

Naime, riječ je o prekvalifikacijama, osposobljavanjima i usavršavanjima koji će se financirati iz EU fondova. Svi zainteresirani trebaju se javiti u Općinu za daljnje informacije osobno ili na tel. 021/834-503, e-mail: ratka.ajducic@opcina-otok-stara.test , a upitnik za prekvalifikaciju mogu preuzeti i na web stranicama http://www.opcina-otok-stara.test/

POZIV
UPITNIK

Skip to content