Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
26.11.2015
Podjela božićnih poklon paketa korisnicima zajamčene minimalne naknade iz Otoka
15.12.2015
Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
26.11.2015
Podjela božićnih poklon paketa korisnicima zajamčene minimalne naknade iz Otoka
15.12.2015

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Stipe Vuleta, sazvao je 18. sjednicu. Sjednica će se održati 08. prosinca 2015.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 021-05/15-02/05
Urbroj: 2175/04-01-15-01
Otok, 01. prosinca 2015. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

08. prosinca 2015. godine ( utorak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Otok za 2016. godinu – 1. čitanje
3. Razno

Predsjednik:
Stipe Vuleta

Skip to content