Osnovna škola “Kamešnica” proslavila dan škole
27.05.2016
Poziv na edukativnu radionicu “Prava i obveze organizatora volontiranja” u općini Otok, 16. lipnja 2016.
13.06.2016
Osnovna škola “Kamešnica” proslavila dan škole
27.05.2016
Poziv na edukativnu radionicu “Prava i obveze organizatora volontiranja” u općini Otok, 16. lipnja 2016.
13.06.2016

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Stipe Vuleta, sazvao je 22. sjednicu. Sjednica će se održati 6. lipnja 2016.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 021-05/16-02/03
Urbroj: 2175/04-01-16-01
Otok, 31. svibnja 2016. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

06. lipnja 2016. godine (ponadjeljak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 16,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Prezentacija Projekata za sufinanciranje sredstvima Strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama u Dalmaciji – AGLOMERACIJA OTOK
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Otok za 2016.g. (I)
4. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra dijela nerazvrstane ceste na z.č.3096 K.O.OTOK
5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Otok za 2016.g.
6. Prijedlog Odluke o proglašenju „Dana branitelja Općine Otok“
7. Izvješće o poslovanju društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj za 2015.g.
8. Razno

Predsjednik:
Stipe Vuleta

22. sjednica općinskog vijeća – poziv

Skip to content