U Otoku pušteni u rad semafori
16.06.2017
Konstituirano je Općinsko vijeće Općine Otok
20.06.2017
U Otoku pušteni u rad semafori
16.06.2017
Konstituirano je Općinsko vijeće Općine Otok
20.06.2017

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
KLASA: 040-04/17-01/05
URBROJ: 2181-30-17-45
Split, 6. lipnja 2017. godine

PREDMET: Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok

Na temelju članka 87. stavka1. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12 i 121/16) i točke 1. Odluke državnog tajnika Ministarstva uprave KLASA: 023-01/17-01/217, od 25. svibnja 2017. godine.

SAZIVAM
konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok
za dan 19. lipnja 2017. godine (ponedjeljak) u 12:00 sati
u zgradi općine
na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok

sa slijedećim dnevnim redom:

1) Izbor Mandatne komisije,
2) Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,
– utvrđivanje člana prdstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
– svečana prisega članova predstavnjičkog tijela
3) Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
4) Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.

Predstojnik
po ovlaštenju Vlade RH
Veljan Radojković, dipl. pravnik

POZIV

Skip to content