Uređenje i saniranje nerazvrstanih cesta na području Općine Otok
10.05.2017
LOKALNI IZBORI 2017 – Zapisnik za Izbor članova Općinskog vijeća
22.05.2017
Uređenje i saniranje nerazvrstanih cesta na području Općine Otok
10.05.2017
LOKALNI IZBORI 2017 – Zapisnik za Izbor članova Općinskog vijeća
22.05.2017

Na temelju članka 15. stavak 2.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 -ZJN 2016) i čl. 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” 03/13 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Otok donosi PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa : 023-01/17-03/02
Urbroj: 2175/04-02-17-01
Otok, 15. svibnja 2017. god.

Na temelju članka 15. stavak 2.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 -ZJN 2016) i čl. 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” 03/13 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Otok donosi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Skip to content