Službene objave

Službeni dio

ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok neće imati značajne negativne utjecaje na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Pretplati se na ovaj RSS feed