Službene objave

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća - MARIJAN BOTICA - Plan rada i financijski plan za 2016. godinu

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća - MARIJAN BOTICA - Plan rada i financijski plan za 2016. godinu