Službene objave

Registar o sklopljenim ugovorima za 2015. godinu

Sukladno Akcijskom planu uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012.godine, kojim je predviđena mjera „Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim ili pravnim osobama“ (mjera br. 69.), Općina Otok objavljuje podatke o ugovorima koje je sklopila u 2015. godini.