Službene objave

Plan Proračuna općine Otok za 2017. godinu (sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu)

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015) i članka 32. Statuta općine Otok (Službeni glasnik općine Otok br. 3/13, pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine Otok na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je: PLAN PRORAČUNA OPĆINE OTOK ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU