Službene objave

ODLUKA o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15), i članka 32. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok 03/13-pročišćeni tekst, 03/17 i 03/18), Općinsko vijeće Općine Otok na 10. sjednici, održanoj dana 10. srpnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća