Službene objave

ODLUKA o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15), i članka 32. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok 03/13-pročišćeni tekst, 03/17 i 03/18), Općinsko vijeće Općine Otok na 10. sjednici, održanoj dana 10. srpnja 2018. godine, donosi ODLUKU o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća.

Više...

ODLUKA o izradi i dopuni Urbanističkog Plana uređenja centra Otok

Na temelju odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17), i članka 32. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok 9/09 i 01/13), Općinsko vijeće Općine Otok na 10. sjednici, održanoj dana 10. srpnja 2018. godine, donosi ODLUKU o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja centra naselja Otok - dio

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed