Urbanistički plan uređenja centra naselja otok

UPU - Urbanistički plan uređenja centra naselja Otok - važeći od 31. kolovoza 2019.