Urbanistički plan uređenja centra naselja otok

UPU - Urbanistički plan uređenja centra naselja Otok