Vijesti & događanja

Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća - 08.12.2015.g.

  • Pročitano 1650 puta

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 021-05/15-02/05
Urbroj: 2175/04-01-15-01
Otok, 01. prosinca 2015. god.

- vijećnicima Općinskog vijeća
- Općinskom načelniku i zamjeniku
- medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 - pročišćeni tekst) sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

08. prosinca 2015. godine ( utorak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Otok za 2016. godinu – 1. čitanje
3. Razno

Predsjednik:
Stipe Vuleta