Vijesti & događanja

Poziv i Dnevni red za 27. sjednicu Općinskog vijeća - 18.04.2017.g.

  • Pročitano 2210 puta

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 021-05/17-02/02
Urbroj: 2175/04-01-17-01
Otok, 10. travnja 2017. god.

- vijećnicima Općinskog vijeća
- Općinskom načelniku i zamjeniku
- medijima

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 - pročišćeni tekst) sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

18. travnja 2017. godine (utorak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Prijedlog Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacija na području Općine Otok u 2017. godini
3. Prijedlog Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti higijeničarske službe na području Općine Otok u 2017. godini
4. Razno

Predsjednik:
Stipe Vuleta