Vijesti & događanja

Poziv i Dnevni red za 2. sjednicu Općinskog vijeća - 06.07.2017.g.

  • Pročitano 1279 puta

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 021-05/17-02/04
Urbroj: 2175/04-01-17-01
Otok, 30. lipnja 2017. god.

- vijećnicima Općinskog vijeća
- Općinskom načelniku i zamjeniku
- medijima

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 - pročišćeni tekst) sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

06. srpnja 2017. godine (četvrtak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Mandatne komisije3. Prijedlog Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti higijeničarske službe na području Općine Otok u 2017. godini
3. Prijedlog Odluke o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Otok
4. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za Statut i Poslovnik
5. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za javna priznanja
6. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra dijela nerazvrstane ceste na z.č.3111 K.O.OTOK
7. Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. Sinj za 2016.g.
8. Informacija o obvezi uvođenja poreza na nekretnine
9. Razno

Predsjednik:
Ivan Jukić